Duyurular

A GRUBU SEYAHAT ACENTELERİNE DUYURUT.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 20 yıldır Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı'na bağlı seyahat acentelerinin desteklenmesi ve Bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerine yapacakları ziyaretlerin planlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla indirimli "Acente Bilet”i temin edilmektedir.

Bu kapsamda, I Haziran 2019 tarihi itibarıyla A grubu seyahat acentelerine verilen indirimli fiziki acente bileti yerine içerisine parasal bakiye yüklenen ve istenilen müze ve örenyerinde kullanıldığında giriş ücreti üzerinden yüzde yirmi (% 20) oranında İndirim sağlayan "Acente Kart” uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile mevcut fiziki acente biletleri yürürlükten kaldırılmış ve yerine getirilen "Acente Kart” sistemi ile istenilen miktarda bakiye yükleme imkanı sağlanmıştır.

Diğer taraftan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SICPA TURKEY Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında 19.03.2018 tarihinde imzalanan "Müze ve Örenyerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama” sözleşmesinde; "Acente bileti bireysel kullanıma konu edilemez. Sadece Acente biletini talep eden ve/veya kullanan acentenin grupları tarafından kullanılabilir. Kiracı müze ve örenyerleri girişlerinde söz konusu durumun ortaya çıkmaması için tüm önlemleri alacak ve gereken kontrol işlemlerini gerçekleştirecektir. Aksi durum tespit edilmesi halinde 1618 sayılı Kanun'un amir hükümlerine göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, A grubu seyahat acentelerine sağlanan indirimli müze ve örenyeri geçiş haklarını bireysel kullanıma konu eden ve "Müze ve Örenyerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama” sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket eden seyahat acentelerinin indirimli geçiş haklarının tedbiren geçici bir süre ile askıya alınması, yapılan yazılı uyarılara ve alınan önlemlere rağmen aykırılıkların devam etmesi durumunda ise ilgili acentelerin indirimli Acente Kart alma haklarının sona erdirilmesi, bu kapsamda yürütülecek işlemlere ilişkin sürecin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce yürütülmesi 26.06.2019 tarih ve 256 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile uygun bulunmuştur. İlgililerine ilanen duyurulur.