SICPA TURKEY ÜRÜN GÜVENLİĞİ SAN VE TİC. A.Ş - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

SICPA Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SICPA Turkey”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Adınıza Müzekart ve Museum Pass çıkartılabilmesi ve bu doğrultuda gerekli kayıt işlemlerinin yapılması, adınıza elektronik bilet düzenlenmesi, Müzekart ve Museum Pass’in adresinize gönderilebilmesi için kimlik, adres ve iletişim bilgilerinizi işlemekte ve fotoğrafınızı kaydetmekteyiz.

Müzekart ve Museum Pass başvurunuzu elektronik ortamda yapmanız durumunda Müzekart ve/veya Museum Pass ödemesinin alınabilmesi için kredi kartı bilgileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi, Müzekart başvurusu yapılan internet sayfaları üzerinden elektronik ortamda işliyoruz. Bu kişisel veriler, elektronik platformdaki Müzekart başvuru sisteminin işlerliğini sağlamak, iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim faaliyetlerinde kullanmak amacıyla hizmet alınan Bilgi Teknolojileri firmaları, online ödeme hizmeti sunan tedarikçi firmalara aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından kural olarak kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak ve gerekmesi halinde açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

KVKK m. 11 uyarınca, SICPA Turkey’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgiye ve aynı zamanda Bilgi Edinme Başvuru Formu’na https://www.muze.gov.tr/kisiselveriler internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:
SICPA Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yayla Mah., Rüya Sok., D-100 Karayolu No:2, 34940 Tuzla/İstanbul
Tel: +90 (216) 939 54 00
Fax: +90 (216) 446 76 60
www.sicpaturkey.com.tr

Bilgi Edinme Başvuru Formu
Kişisel Verilerin Korunması Politikası