Şifre en az 8 karakter olmalı ve içerisinde bir büyük harf, bir rakam ve küçük harf kullanılmalıdır. Özel karakter kullanılmamalıdır.
Yüzünüzün tam gözükmesi, güneş gözlüğü vb aksesuarlarla fotoğraf yüklenmemesi gereklidir.
avatar
Büyük/Küçük harfe duyarlıdır.