Duyurular

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ İŞLETİM HİZMETLERİ06 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan 30880 sayılı Resmi Gazete’de yer alan; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair 44 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 1. maddesi uyarınca Topkapı Sarayı Müzesi (Harem Bölümü ve Aya İrini Anıt Müzesi dahil) işletim hizmetleri 06 Eylül 2019 tarihi itibariyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nca yürütülecektir