Milas Herakleia Örenyeri
Bilgilendirme
Açılış/Kapanış Saatleri
Açılış Saati: 00:00
Kapanış Saati: 00:00
Gişe Kapanış Saati: 00:00
Kapalı Günler
Her gün açık
Adres: Kapikiri Köyü, Kapıkırı Mahallesi, 09270
E-mail: -
Tel 1: 02525123973
ÜCRETSİZ - Durum : AÇIK

* Covid-19 (koronavirüs) salgını sebebiyle müze ve örenyerlerinin ziyarete açılış ve kapanış saatleri valiliklerce belirlenmektedir. Bu nedenle müze ve örenyerlerinin ziyaret saatlerine ilişkin güncel bilgiye müze müdürlüklerinden ulaşılabilir.

Açıklama

Latmos, Hellen dilinde bir sözcüktür. Antik çağlarda bu bölge Ana Tanrıça Lada’dan ötürü bu isimle tanınmaktadır. Hellenler Lada ismini Latmos olarak değiştirerek şehre de bu ismi vermişlerdir. M.Ö. III. Yy. başlarında on yıl kadar Ptolemaios sülalesinden Pleistarkhos’un yönetiminde kalan şehir bu devrede Pleistarkheia diye, daha sonra da Lysimakhos tarafından Latmos kıyısındaki Aleksandreia diye isimlendirilmişse de bunlar kalıcı olmamıştır. Şehrin ne zaman inşa edildiği kesinlik kazanamamakla beraber tarihte isminden en çok M.Ö. II. Yüzyılda Miletos-Magnesia Savaşı’nda bahsedilmiştir. Roma devrinde şehre bağımsızlık verilerek önemi ortaya çıkmıştır. VII-IX. Yy.lar da piskoposluk merkezi olarak birçok kilise ve manastır inşa edilir. Latmos Herakleia’sı en parlak devrini Helenistik dönemde yaşamıştır. Şehrin sur duvarları M.Ö.287’de Lysimachos tarafından genişletilmiş, uzunluğu 6.5 km.ye ulaşmıştır. Herakleia’nın tamamen terk edildiği yıllardan bir süre sonra M.S. VIII. Yy.ın ilk yarısında manastır ve kiliseler yapılmıştır. Paleotik zamandan Neolitik zamana geçişi simgeleyen kaya resimlerinden 170 tane bulunmuştur.