Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), 0769045850200017 MERSİS numaralı SICPA TURKEY ÜRÜN GÜVENLİĞİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan sonra kısaca “SICPA Türkiye” olarak anılacaktır.) ile SICPA Türkiye tarafından işletilmekte olan www.muze.gov.tr adresini (Bundan sonra kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 1. KULLANICI, Web Sitesi üzerinden işlem yaparak bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
 2. İşbu Sözleşme, SICPA Türkiye ile KULLANICI arasında gizlilik hükümlerini ihtiva eder.
 3. KULLANICI, Web Sitesi’ni ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, SICPA Türkiye tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya ait olacaktır.
 4. KULLANICI, Web Sitesi üzerinden sipariş ettiği ve SICPA Türkiye tarafından teyit edilen biletlerin / kartların ödemesini kredi kartı ile yapacaktır.
 5. KULLANICI’nın SICPA Türkiye ile iletişime geçeceği bilgiler şu şekildedir:
  Adres: Levent Mah. Bambu Sok. No:4 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye
  Telefon: 444 6893
  E-Posta: yardim@muze.gov.tr
  KULLANICI işbu iletişim bilgilerini kullanarak SICPA Türkiye ile iletişime geçebilecektir.
 6. KULLANICI, Web Sitesi üzerinden aldığı biletleri / kartları 14 (on dört) gün içinde, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SICPA Türkiye’ye yöneltilmiş olması şartıyla iade hakkına sahiptir. İşbu yasal bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen KULLANICI, biletini / kartlarını iade edemeyecektir.
 7. İşbu cayma hakkı, 6. maddede yazan 14 (on dört) günlük süre içinde gönderilmesi halinde geçerli olacaktır. KULLANICI, teslim aldığı kartı iade etmek istemesi durumunda; ilgili kartın ön ve arka yüzünün görsellerini e-posta olarak iletmeyi kabul eder. KULLANICI, e-posta adresine gönderilen bileti iade etmek istemesi durumunda; ilgili bileti SICPA Türkiye’ye e-posta olarak iletmeyi kabul eder. Aksi durumlarda ücret iadesi gerçekleştirilemeyecektir.
 8. KULLANICI’nın ileride işbu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinden SICPA Türkiye ve ayrıca bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, SICPA Türkiye’nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9. SICPA Türkiye, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca KULLANICI hakkındaki; cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. KULLANICI Sözleşme’yi kabul ettiğinde, SICPA Türkiye’nin işbu yasal hakkını da kabul etmiş bulunmaktadır.
 10. SICPA Türkiye’nin burada yazılı olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarından doğan diğer tüm hakları saklıdır.
 11. Web sitesi üzerinden satın alınan kartlar, ödeme işleminin yapıldığı günü takip eden 30 gün içerisinde kargo ile teslim edilir.
 12. KULLANICI, sipariş verirken siparişi verilen bilete/karta ait temel özellikleri, biletin/kartın vergiler dâhil fiyatını anladığını ve kendisine ait KULLANICI bilgileri ile teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak sisteme kaydettiğini teyit etmiş olur. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan; yani KULLANICI’nın siparişini verirken sisteme işlediği yanlış bilgiler sonucu doğacak zararlardan SICPA Türkiye sorumlu değildir.
 13. Sözleşmeye konu olan kartın, KULLANICI'dan başka bir kişiye teslim edilmesi halinde ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SICPA Türkiye sorumlu tutulamaz.
 14. SICPA Türkiye siparişte sorun tespit ettiği durumlarda KULLANICI’nın vermiş olduğu telefon ve e-posta adreslerinden ulaşamadığı takdirde siparişin ifasını 7 (yedi) gün süreyle dondurur. KULLANICI, bu süre zarfında SICPA Türkiye ile irtibata geçmez ise sipariş iptal edilir ve KULLANICI’nın ücreti iade edilir.
 15. KULLANICI iade edeceği kartı SICPA Türkiye’nin anlaşmalı kargo şirketi ile SICPA Türkiye’ye gönderdiği sürece iade kargo bedeli SICPA Türkiye’ye aittir. KULLANICI'nın iade edeceği kartı, SICPA Türkiye'nin anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve kartın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SICPA Türkiye sorumlu değildir.
 16. Bu sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Metinler arası farklılık varsa, Türkçe metin esas alınır.


SICPA TURKEY ÜRÜN GÜVENLİĞİ SAN VE TİC. A.Ş - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

SICPA Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SICPA Turkey”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Adınıza Müzekart ve Museum Pass çıkartılabilmesi ve bu doğrultuda gerekli kayıt işlemlerinin yapılması, adınıza elektronik bilet düzenlenmesi, Müzekart ve Museum Pass’in adresinize gönderilebilmesi için kimlik, adres ve iletişim bilgilerinizi işlemekte ve fotoğrafınızı kaydetmekteyiz.

Müzekart ve Museum Pass başvurunuzu elektronik ortamda yapmanız durumunda Müzekart ve/veya Museum Pass ödemesinin alınabilmesi için kredi kartı bilgileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi, Müzekart başvurusu yapılan internet sayfaları üzerinden elektronik ortamda işliyoruz. Bu kişisel veriler, elektronik platformdaki Müzekart başvuru sisteminin işlerliğini sağlamak, iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim faaliyetlerinde kullanmak amacıyla hizmet alınan Bilgi Teknolojileri firmaları, online ödeme hizmeti sunan tedarikçi firmalara aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından kural olarak kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak ve gerekmesi halinde açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

KVKK m. 11 uyarınca, SICPA Turkey’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgiye ve aynı zamanda Bilgi Edinme Başvuru Formu’na https://www.muze.gov.tr/kisiselveriler internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:
SICPA Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yayla Mah., Rüya Sok., D-100 Karayolu No:2, 34940 Tuzla/İstanbul
Tel: +90 (216) 939 54 00
Fax: +90 (216) 446 76 60
www.sicpaturkey.com.tr

Bilgi Edinme Başvuru Formu
Kişisel Verilerin Korunması Politikası