Osmanlı Evi Müzesi
Bilgilendirme
Açılış/Kapanış Saatleri
Açılış Saati: 08:00
Kapanış Saati: 17:00
Gişe Kapanış Saati: 16:30
Kapalı Günler
Adres: Muradiye Mahallesi Hamzabey caddesi (Kaplıca Caddesi)Aralık Sokak No: 1 16050 Osmangazi/Bursa
E-mail: bursamuzesi@ktb.gov.tr
Tel 1: 02242220868
ÜCRETSİZ Durum:AÇIK

Açıklama

Bursa, Muradiye Mahallesi, Aralık Sokak’ta, II. Murad Külliyesi yakınındadır. Ev bodrum, zemin ve 1.kat olmak üzere üç katlıdır. Bodrum katına kuzey cepheden, zemin ve 1. katına ise batı cephede bulunan avludan girilmektedir. Sivil mimarlık örneği ev 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak restore edilmiş, 1958 yılında teşhir düzenlemesi yapılmış müze olarak ziyarete açılmıştır. 1973 ve 1992 yıllarında tekrar onarılarak yeniden teşhir düzenlemesi yapılmıştır. Yapı dıştan; taş temel üzerine oturan evin doğu cephesi birinci kat hizasına kadar sıvalı olup, hafif dışa taşkın 1.katta ahşap hatıllar arasında zikzak örülmüş tuğla kullanılmıştır. Bu cephede bodrum kat hizasında mazgal tipi pencereler, zemin katta dikdörtgen formlu pencereler, 1. katta ise dikdörtgen formlu pencereler üstünde yuvarlak kemerli alçı şebekeli tepe pencereleri sıralanmıştır. Pencereler ahşap kanatlıdır. Zemin ve 1. kata girişi sağlayan evin batı cephesi ahşap direklerle bölüntüye uğratılmış, zemin kat ahşap korkuluklu balkon, üst katı ise Bursa kemeri tarzında pencerelerle dışa açılmaktadır, kuzey bölümü ise sıvalıdır. Güney cephesi sağırdır. Yapıya batı cephede eksenin güneyinde yer alan altı basamaklı merdivenle girilmektedir. Önü açık eyvanlı bir sofa ile eyvan, iki yanında birer oda yer almaktadır. Plan üst katta tekrar etmektedir.

Yapı içten; alçak tavanlı zemin katın tavan ve tabanı ahşap olup, süsleme öğesi içermemektedir. Üst katta eyvanlı bir sofa ile eyvan ve eyvana açılan birbirine simetrik iki oda 17.yüzyıl ahşap süsleme sanatının en güzel örneğini yansıtmaktadır. Sofanın tavanı krem, yeşil kırmızı zeminli zikzak, eyvanın tavanı ortada yıldız ve etrafında altıgenlerden oluşan motiflerle bezenmiştir. Sofayı orta ve yan eyvanı boydan boya rumi, palmet ve kıvrık dallardan oluşan kalemişi bir kuşak çevrelemektedir.