Galata Mevlevihanesi Müzesi
Bilgilendirme
Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 09:00
Kapanış Saati: 19:00
Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 09:00
Kapanış Saati: 17:00
Gişe Yaz / Kış Kapanış Saatleri
Yaz Dönemi: 18:30
Kış Dönemi: 16:30
Kapalı Günler
Pazartesi
Adres: İstanbul Beyoğlu Şahkulu Mahallesi
E-mail: galatamevlevihanesii@kultur.gov.tr
Tel 1: 02122454141
Tel 2:
Giriş Ücreti : 14 TL - Durum : AÇIK

Açıklama

GALATA MEVLEVİHANESİ

İstanbul’un ilk mevlevihanesi ve Beyoğlu’ndaki en önemli Osmanlı eserlerindendir. Kulekapısı Mevlevihanesi ve Galipdede Tekkesi adlarıyla da anıldı. 1491 yılında, Afyon Mevlevihanesi Şeyhi Divane (Semaî) Mehmed (Çelebi) Dede tarafından Beylerbeyi İskender Paşa’nın arazisi üstüne kuruldu.
“Küçük Kıyamet” denilen 1509 İstanbul depreminden etkilenen Mevlevihane yapıları, 17. yüzyıl başından itibaren pek çok onarım geçirerek bir külliyeye dönüştü. 1765’deki büyük Tophane yangınında hasar görünce Sultan III. Mustafa tarafından onarıldı.

ECNEBİLER MAHFİLİ DE VAR

1791’de Şeyh Galib’in meşihata atanmasıyla Sultan III. Selim tarafından yenilendi. 1851-1859 yıllarındaki imar faaliyetleriyle son şeklini aldı. 1925’te Mevlevihane işlevi bittikten sonra, 1967-1972 yılları arasında tekrar onarıldı ve 1975’te “Divan Edebiyatı Müzesi” olarak açıldı. Mevlevihane; semahane, derviş hücreleri (odaları), şeyh dairesi, hünkar mahfili, bacılar dairesi (kadınlar maksuresi), ecnebiler mahfili, kütüphane, sebil, muvakkithane, mutfak, türbeler ve hazineden oluşur. Bahçesindeki Şeyh Galip Türbesi ve Halet Efendi Türbeleri de ziyarete açıktır. ESERLER SEMAHANE’DE SERGİLENİYOR Müze olarak kullanılan “Semahane” bölümünün kapısı, Sultan Abdülmecid'in 1853 tarihli tamir kitabesini taşır. Türk musikisi aletleri ve Mevlevi kültürüne ait eserlerin sergilendiği sekizgen planlı ahşap yapı üç kattan oluşur. Girişinde sema alanı, alt katta derviş odaları ve üst katta mahfiller bulunur.
18. yüzyıl Barok üslubunu taşıyan müzenin üst kısmı ahşap kafeslerle ayrılmıştır. Bu bölümde divan şairlerinin divanları kronolojik olarak sıralanmıştır. Mevlevihane’de yetişen Şeyh Galib, İsmail Ankaravî, Esrar ve Fasih Dedeler ile Şair Leylâ Hanım'a ait el yazması eserleri de dikkat çeker.

HAZIR GELMİŞKEN

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’ne birkaç dakikalık yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Bizans imparatoru Justinianos tarafından 508 yılında inşa edilen kuleye şimdiki halini Cenevizliler 1349 yılında kazandırdı. Girişteki kitabede yapıyı onaran II. Mahmut’a adanmış bir methiye bulunur. Yüksek giriş katından sonra dokuz katı olan yapıda külah çatının altındaki katı sarmalayan bir seyir balkonu mevcut. Deprem ve yangınlardan zarar gördüğü için defalarca onarılan yapı en son 1967'de restore edildi.